Begroting 2020 - 2023

Samenleving

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 25.414

5,0 %

Baten

€ 4.939

1,0 %

ga terug