Begroting 2020 - 2023

Samenleving

26. Taakveld Inkomensregelingen

Lasten & baten

Lasten

€ 4.681

18,4 %

Baten

€ 2.995

60,6 %

ga terug