Begroting 2020 - 2023

Depla-indicatoren

Omgevingskwaliteit

Taakveld:

Indicator:

Eenheid:

Bron:

Omgevingskwaliteit

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2016

1,1

2017

1,4

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

2016

63

2017

n.n.b.

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

2016

10,8

2017

n.n.b.

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

2,5

2017

1,4

2018

2,6

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

3,7

2017

4,0

2018

3,1

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

6,8

2017

2,3

2018

4,5

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

2016

108

2017

149

2018

66

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Omgevingskwaliteit

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2016

1,1

2017

1,1

2018

0,6

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Taakveld:

Indicator:

Eenheid:

Bron:

Samenleving

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2016

8,82

2017

2,52

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2016

14,11

2017

13,65

2018

10,64

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Ingrado

2016

0,8

2017

1,4

2018

1,2

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Niet sporters

%

Gezondheidsenquête (CBS / RIVM)

2016

48,3

2017

n.n.b.

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

2016

751,9

2017

781,2

2018

793,3

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

Eventuele toelichting:

Samenleving

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2016

n.n.b.

2017

n.n.b.

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2016

1,2

2017

1,3

2018

1,0

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2016

6,7

2017

7,3

2018

8,25

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2016

n.n.b.

2017

n.n.b.

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

2016

23,1

2017

25,0

2018

28,5

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevloking

CBS

2016

66,7

2017

68,2

2018

69,0

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

Eventuele toelichting:

Samenleving

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2016

20,8

2017

21,7

2018

20,8

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Samenleving

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2016

n.n.b.

2017

n.n.b.

2018

n.n.b.

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Economie

Taakveld:

Indicator:

Eenheid:

Bron:

Economie

Functiemenging

%

LISA

2016

53,9

2017

54,1

2018

54,2

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

2016

154,9

2017

164,4

2018

167,3

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Programma:

Indicator:

Eenheid:

Bron:

Bedrijfsvoering

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens (BOH)

2016

6,4

2017

6,5

2018

6,5

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting (BOH)

2016

18,28 (R2016)

2017

19,38 (R2017)

2018

18,88 (BnW 2018)

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens (BOH)

2016

6,2

2017

6,1

2018

6,3

2019

n.n.b.

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

2016

-

2017

-

2018

-

2019

-

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

2016

761

2017

735

2018

712

2019

769

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

2016

681

2017

692

2018

701

2019

744

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Demografische druk

%

CBS

2016

77,5

2017

79,6

2018

80,8

2019

81,8

Eventuele toelichting:

Bedrijfsvoering

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2016

2017

2018

2019

Eventuele toelichting:

ga terug