Begroting 2020 - 2023

Samenleving

30. Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten & baten

Lasten

€ 2.922

11,5 %

Baten

€ 268

5,4 %

ga terug