Begroting 2020 - 2023

Samenleving

25. Taakveld Wijkteams

Lasten & baten

Lasten

€ 945

3,7 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug