Begroting 2020 - 2023

Samenleving

17. Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten & baten

Lasten

€ 646

2,5 %

Baten

€ 59

1,2 %

ga terug