Begroting 2020 - 2023

Samenleving

33. Taakveld Geëscaleerde zorg 18-

Lasten & baten

Lasten

€ 77

0,3 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug