Begroting 2020 - 2023

Samenleving

19. Taakveld Sportaccommodaties

Lasten & baten

Lasten

€ 2.244

8,8 %

Baten

€ 760

15,4 %

ga terug