Begroting 2020 - 2023

Samenleving

27. Taakveld Begeleide participatie

Lasten & baten

Lasten

€ 3.792

14,9 %

Baten

€ 125

2,5 %

ga terug