Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 10.554

2,1 %

Baten

€ 5.099

1,0 %

ga terug