Begroting 2020 - 2023

Samenleving

29. Taakveld Maatwerkvoorzieningen / Wmo

Lasten & baten

Lasten

€ 432

1,7 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug