Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

13. Taakveld Wonen en bouwen

Lasten & baten

Lasten

€ 296

2,8 %

Baten

€ 477

9,4 %

ga terug