Begroting 2020 - 2023

Samenleving

18. Taakveld Sportbeleid en activering

Lasten & baten

Lasten

€ 88

0,3 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug