Begroting 2020 - 2023

Samenleving

31. Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten & baten

Lasten

€ 3.715

14,6 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug