Begroting 2020 - 2023

Reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen x € 1.000

1/1/'20

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'20

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

13.001

25

-1.429

11.597

Totaal reserves algemeen

13.001

0

25

-1.429

11.597

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

442

-68

374

Reserve egalisatie rioolheffing

106

-101

5

Totaal bestemmingsreserves

548

0

0

-169

379

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

2.768

55

2.823

Voorziening Haven West

242

5

247

Voorziening Bulemansteeg

395

8

403

VoorzieningLemele II

37

1

38

Voorziening Haven Oost

1.589

32

1.621

Voorziening Rotbrink

1.065

21

1.086

Totaalvoorziening Grondbedrijf

6.096

122

0

0

6.218

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

776

727

-410

1.093

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

777

0

727

-410

1.094

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

82

82

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

400

400

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

482

0

0

0

482

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

723

14

8

-62

683

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

895

175

1.070

Totaal voorzieningen verplichtingen

1.671

14

183

-62

1.806

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

13549

0

25

-1.598

11.976

Totaal voorzieningen

10.115

136

910

-472

10.689

Totaal generaal

23.664

136

935

-2.070

22.665

Bedragen x € 1.000

1/1/'21

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'21

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

11.597

522

12.119

Totaal reserves algemeen

11.597

0

522

0

12.119

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

374

-68

306

Reserve egalisatie rioolheffing

5

117

122

Totaal bestemmingsreserves

379

0

117

-68

428

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

2.823

56

2.880

Voorziening Haven West

247

5

252

Voorziening Bulemansteeg

403

8

411

VoorzieningLemele II

38

1

38

Voorziening Haven Oost

1.621

32

1.653

Voorziening Rotbrink

1.086

22

1.108

Totaalvoorziening Grondbedrijf

6.218

124

0

0

6.342

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.093

695

-410

1.378

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.094

0

695

-410

1.379

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

82

82

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

400

400

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

482

0

0

0

482

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

683

13

8

-62

642

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

1.070

175

1.245

Totaal voorzieningen verplichtingen

1.806

13

183

-62

1.940

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

11.976

0

639

-68

12.547

Totaal voorzieningen

10.689

137

878

-472

11.232

Totaal generaal

22.665

137

1.517

-540

23.779

Bedragen x € 1.000

1/1/'22

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'22

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

12.119

-542

11.577

Totaal reserves algemeen

12.119

0

0

-542

11.577

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

306

-68

238

Reserve egalisatie rioolheffing

122

136

258

Totaal bestemmingsreserves

428

0

136

-68

496

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

2.880

58

2.937

Voorziening Haven West

252

5

257

Voorziening Bulemansteeg

411

8

419

VoorzieningLemele II

38

1

39

Voorziening Haven Oost

1.653

33

1.686

Voorziening Rotbrink

1.108

22

1.130

Totaalvoorziening Grondbedrijf

6.342

127

0

0

6.469

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.378

710

-410

1.678

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.379

0

710

-410

1.679

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

82

82

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

400

400

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

482

0

0

0

482

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

642

12

8

-62

600

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

1.245

175

1.420

Totaal voorzieningen verplichtingen

1.940

12

183

-62

2.073

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

12.547

0

136

-610

12.073

Totaal voorzieningen

11.232

139

893

-472

11.792

Totaal generaal

23.779

139

1.029

-1.082

23.865

Bedragen x € 1.000

1/1/'23

Rente

Toe-

Ont-

31/12/'23

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

11.577

484

12.061

Totaal reserves algemeen

11.577

0

484

0

12.061

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

238

-68

170

Reserve egalisatie rioolheffing

258

45

303

Totaal bestemmingsreserves

496

0

45

-68

473

Voorzieningen Grondbedrijf

Voorziening Centrumvisie

2.937

59

2.996

Voorziening Haven West

257

5

262

Voorziening Bulemansteeg

419

8

428

VoorzieningLemele II

39

1

40

Voorziening Haven Oost

1.686

34

1.720

Voorziening Rotbrink

1.130

23

1.153

Totaalvoorziening Grondbedrijf

6.469

129

0

0

6.599

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening vervanging riolering

1.678

680

-410

1.948

Voorziening onderhoud riolering

1

1

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.679

0

680

-410

1.949

Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren AD

82

82

Voorziening dubieuze debiteuren SDV

400

400

Totaal voorzienig dubieuze debiteuren

482

0

0

0

482

Voorziening voor verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

600

12

8

-62

558

Voorziening subsidie energieprestatie

53

53

Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen

1.420

175

1.595

Totaal voorzieningen verplichtingen

2.073

12

183

-62

2.206

Voorziening deelnemingen

Voorziening De Rotbrink

1.064

1.064

Voorziening Essent

25

25

Totaal voorziening deelnemingen

1.089

0

0

0

1.089

Totaal reserves

12.073

0

529

-68

12.534

Totaal voorzieningen

11.792

141

863

-472

12.325

Totaal generaal

23.865

141

1.392

-540

24.859

ga terug