Begroting 2020 - 2023

Samenleving

28. Taakveld Arbeidsparticipatie

Lasten & baten

Lasten

€ 724

2,8 %

Baten

€ 27

0,5 %

ga terug