Begroting 2020 - 2023

Samenleving

16. Taakveld Onderwijshuisvesting

Lasten & baten

Lasten

€ 1.264

5,0 %

Baten

€ 31

0,6 %

ga terug