Begroting 2020 - 2023

Samenleving

34. Taakveld Volksgezondheid

Lasten & baten

Lasten

€ 700

2,8 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug