Begroting 2020 - 2023

Bedrijfsvoering

Doorontwikkelen Ommen 4.0
De organisatie Ommen is gestart per 1-1-2019. De manier waarop we onze organisatie hebben ingericht is gebaseerd op 'Houtskoolschets 4.0.' We zijn begonnen in 2019 om deze visie tot leven te wekken, uit te proberen en concreet te maken. We willen volgens die opzet een regie/netwerkgemeente zijn die relatief veel taken in samenwerking met haar omgeving uitvoert dan wel voor langere tijd uitbesteed aan andere partijen. Een organisatie die met haar compacte omvang direct en wendbaar kan zijn, als actor in de samenleving.

We willen verder professionaliseren in onze besturingswijze. We zetten daarvoor in op betere programmering en prioritering van ons werk. Daarnaast gaan we verder met de ingezette verbetering van onze planning & control cyclus en bijbehorende  documenten. Deze  aanscherping geeft ruimte en een vertrouwde basis om ook als leer- en experimenteergemeente vernieuwingen op te pakken en mee te gaan in de veranderingen van deze tijd.

ga terug