Begroting 2020 - 2023

Economie

Taakvelden

Lasten & baten

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.621

0,7 %

Baten

€ 4.708

0,9 %

ga terug