Begroting 2020 - 2023

Samenleving

20. Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten & baten

Lasten

€ 219

0,9 %

Baten

€ 5

0,1 %

ga terug