Begroting 2020 - 2023

Meerjaren investeringsplanning

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Gemeentehuis

800

Parkeerplaatsen centrum

250

Kindplein west (excl. Bernardus)

9.500

Pont over de Vecht

235

Brug Junne

1.000

Aanpak Laarakkers

800

800

Uitvoering Verkeersplan

360

Totaal

1.285

11.660

800

0

ga terug