Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

8. Taakveld Riolering

Lasten & baten

Lasten

€ 1.800

17,1 %

Baten

€ 1.693

33,2 %

ga terug