Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

12. Taakveld Ruimtelijke ordening

Lasten & baten

Lasten

€ 243

2,3 %

Baten

€ 57

1,1 %

ga terug