Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

11. Taakveld Begraafplaatsen

Lasten & baten

Lasten

€ 584

5,5 %

Baten

€ 315

6,2 %

ga terug