Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

7. Taakveld Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

Lasten & baten

Lasten

€ 1.083

10,3 %

Baten

€ 102

2,0 %

ga terug