Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

3. Taakveld Verkeer en vervoer

Lasten & baten

Lasten

€ 2.354

22,3 %

Baten

€ 83

1,6 %

ga terug