Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

2. Taakveld Openbare orde en veiligheid

Lasten & baten

Lasten

€ 383

3,6 %

Baten

€ 88

1,7 %

ga terug