Begroting 2020 - 2023

Omgevingskwaliteit

10. Taakveld Duurzaamheid & Milieubeheer

Lasten & baten

Lasten

€ 527

5,0 %

Baten

€ 4

0,1 %

ga terug