Begroting 2020 - 2023

Economie

37. Taakveld Bedrijvenloket en regelingen

Lasten & baten

Lasten

€ 188

5,2 %

Baten

€ 35

0,7 %

ga terug