Begroting 2020 - 2023

Economie

39. Taakveld Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten & baten

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug