Begroting 2020 - 2023

Economie

36. Taakveld Economische promotie

Lasten & baten

Lasten

€ 136

3,8 %

Baten

€ 1.501

31,9 %

ga terug