Begroting 2020 - 2023

Economie

38. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten & baten

Lasten

€ 131

3,6 %

Baten

€ 147

3,1 %

ga terug