Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

50. Taakveld Overige baten en lasten

Lasten & baten

Lasten

€ 1.430

14,6 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug