Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

41. Taakveld Bestuur

Lasten & baten

Lasten

€ 1.113

11,4 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug