Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

49. Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten & baten

Lasten

€ 257

2,6 %

Baten

€ 29.404

84,9 %

ga terug