Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

51. Taakveld Vennootschapsbelasting

Lasten & baten

Lasten

€ 45

0,5 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug