Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

44. Taakveld Treasury

Lasten & baten

Lasten

€ 209

2,1 %

Baten

€ 507

1,5 %

ga terug