Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

45. Taakveld OZB Woningen

Lasten & baten

Lasten

€ 215

2,2 %

Baten

€ 2.294

6,6 %

ga terug