Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

43. Taakveld Overhead

Lasten & baten

Lasten

€ 6.189

63,1 %

Baten

€ 580

1,7 %

ga terug