Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

48. Taakveld Belastingen overig

Lasten & baten

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 31

0,1 %

ga terug