Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

46. Taakveld OZB niet-woningen

Lasten & baten

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 1.611

4,7 %

ga terug