Begroting 2020 - 2023

Bestuur en Bedrijfsvoering

42. Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten & baten

Lasten

€ 345

3,5 %

Baten

€ 193

0,6 %

ga terug